Co mogę zrobić za pomocą kalkulatora zamówienia?
Celem kalkulatora jest pomoc przy wycenie i zamówieniu obwodów drukowanych w naszej firmie. Nie jest to jedyna wymagana forma zamówienia, ale staramy się aby była jak najlepsza.
Co oznacza zapis "2/2/1"?
Jest to skrótowy opis opcji wykonania i oznacza płytkę dwustronną, z dwustronną soldermaską i jednostronnym opisem.

Na przykład zapis 1/0/1 oznaczałby płytkę jednostronną, bez soldermaski, z jednostronnym opisem.

Możliwy jest zapis literowy np. T/0/B -- oznacza płytkę jednostronną z miedzą na TOP, bez maski, z opisem na stronie BOTTOM.
Jak mogę zapisać dane z kalkulacji?
Kalkulacja jest dopisywana do konta jeśli użytkownik jest zalogowany lub zaloguje się w trakcie jej edycji. Aby usunąć kalkulację trzeba usunąć wszystkie jej projekty.
Jak połączyć kilka zleceń razem na wspólnej dokumentacji?
Należy zaznaczyć opcję rodzaj produkcji na "na wspólnej dokumentacji" dla conajmniej dwóch projektów. Zmiana będzie widoczna wyłącznie w widoku "Moja propozycja wykonania".
Jak wyrzucić zlecenie ze wspólnej dokumentacji?
Należy zmienić rodzaj produkcji zlecenia na inny niż "na wspólnej dokumentacji". Zmiana będzie widoczna wyłącznie w widoku "Moja propozycja wykonania".
Jak zmienić parametry wykonania wspólnej dokumentacji?
Parametry wykonania całej formatki są pobierane z pierwszego składowego projektu. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj płytki, wykonanie soldermaski i opis - te parametry są wyznaczane tak, aby każda płytka była wykonana z minimum swoich parametrów.
Jak zmienić ilość kompletów wspólnej dokumentacji do wykonania?
Ilość tych kompletów zależy od ilości potrzebnych płytek i nie jest bezpośrednio edytowalna. Kalkulator sam zaproponuje optymalną ilość kompletów dla danej ilości płytek.
W jaki sposób można zamówić wznowienie produkcji?
1) Poprzez wiadomość e-mail, podając nazwę i numer zlecenia.
2) Korzystając z "Historii zleceń" w panelu użytkownika (po zalogowaniu się). Należy odnaleźć tam interesujący projekt i wybrać "Dodaj". W ten sposób zlecenie zostanie dodane do kalkulacji w takiej postaci i ilości, w jakiej było wyprodukowane wcześniej. Ewentualne zmiany można wprowadzać już w kalkulacji. Dalsze czynności należy wykonać tak jak przy zwykłym wysyłaniu zamówienia.
Czy ceny z kalkulacji mogą się zmienić po wysłaniu zamówienia?
Jeśli parametry zostały wpisane poprawnie zwykle nie ma takiej potrzeby. Gdyby jednak cena miała być inna poinformujemy o tym czekając na zgodę.
Dlaczego pojawia mi się express, chociaż wybrałem termin standardowy dla zlecenia?
Prawdopodobnie wyświetlona jest propozycja wykonania z terminem ekspresowym. Indywidualna zmiana terminu i rodzaju produkcji jest uzględniana wyłącznie w widoku "Moja propozycja wykonania". Tam też można zmieniać te dane bezpośrednio w szczegółach kalkulacji.