Protel/Altium/DXP - instrukcja tworzenia gerberów oraz wiercenia na potrzeby produkcji

1

Mając otwarty projekt PCB wybieramy w menu "FILE>FABRICATION OUTPUTS>GERBER FILES"

2

Ustawiamy format na dokładność 2.4 (lub 2.5)

3

Włączamy plotowanie wszystkich warstw (ALL ON), odznaczamy opcje po prawej stronie, jeśli zaznaczone.

Nie odwracamy żadnych warst na MIRROR

4

Zaznaczamy opcję "USE SOFTWARE ARCS"

Jeśli wystąpi błąd typu "Film too small", należy zwiększyć wartości X i Y oraz zaznaczyć opcję "Center on film" w sekcji "Position on Film"

5

Aby utworzyć plik wiercenia zaznaczamy ponownie projekt PCB...

6

Z menu wybieramy "FILE>FABRICATION OUTPUTS>NC DRILL FILES"

7

Wybieramy format 2.4 (lub 2.5) oraz "KEEP LEADING AND TRAILING ZEROS"

8

Potwierdzamy "OK"

9

Gotowe!

Powstałe pliki są gotowe do wysłania: