KiCAD - instrukcja tworzenia gerberów oraz wiercenia na potrzeby produkcji

1

W MENU > FILE wybierz PLOT (lub RYSUJ w polskim wydaniu)

export

2

Określ folder docelowy oraz zaznacz warstwy do wygenerowania (przyda się warstwa Krawędziowa)

Zaznacz Użyj właściwych rozszerzeń plików, aby gerbery miały intuicyjne rozszerzenia (GTL,GBL...).

Wybierz RYSUJ, aby utworzyć pliki, a następnie przejdź do widoku tworzenia wiercenia poprzez "Generuj plik wierceń"

export

3

Nie trzeba nic zmieniać! Przyciskiem "Plik wierceń" utworzysz wiercenie.

export

4

Gotowe!