EAGLE - instrukcja tworzenia gerberów oraz wiercenia na potrzeby produkcji

1

Instrukcja jest oparta o nasz moduł CAM: drukowane.pl.CAM (w odróżnieniu od standardowego modułu nie odwraca warstw oraz nadaje intuicyjne rozszerzenia plików). Moduł CAM należy skopiować do katalogu "Eagle/CAM", czyli do podkatalogu głównego programu eagle.exe

(jeśli nie widać skopiowanego pliku CAM, należy odświeżyć widok, czyli zamknąć i otworzyć program Eagle ponownie).

Eagle napisy w gerberach zapisuje tylko w formacie VECTOR, więc jeśli w projekcie napis był w innym formacie, może wyjść dłuższy i nachodzić na ścieżki. Prosimy o stosowanie tylko formatu Vector dopóki nie zostanie to naprawione w Eagle.

Poligony (masa) w gerberach pojawią się nawet bez użycia komendy "Ratsnest" w menu "Tools".

2

Wybieramy z menu FILE>OPEN>BOARD bieżący projekt *.BRD...

3

Poniższa tabelka przedstawia domyślne przypisanie warstw zgodnie z naszymi przewidywaniami. Jeśli przy projektowaniu zastosowano inne warstwy, można je teraz odpowiednio zmienić. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt, gdyż może to być istotna zmiana.

Warstwa na płytce PCBWarstwy w projekcie BRD
Ścieżki TOP1-Top, 17-Pads, 18-Vias
Ścieżki BOTTOM16-Bottom, 17-Pads, 18-Vias
Soldermaska TOP29-tStop
Soldermaska BOTTOM30-bStop
Opis TOP21-tPlace, 25-tNames
Opis BOTTOM22-bPlace, 26-bNames
Obrys20-Dimension, 46-Milling

4

Poleceniem Process Job tworzymy pliki gerbera (czasem może to potrwać kilka minut), które następnie znajdziemy w katalogu z projektem .BRD. Jeśli płytka ma być bez otworów, to pliku TXT nie będzie. O tym fakcie prosimy poinformować przy zamówieniu, abyśmy nie mieli wątpliwości.

5

Utworzone pliki: